ระบบ tensegrity คืออะไร

Image # 2.

  ในปี 1948 ศิลปิน Kenneth Snelson ได้สร้างประติมากรรมชื่อ“ X-Piece” ซึ่งต่อมาได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคำว่า“ tenegrity”ในปี 1960 ศิลปิน, นักประดิษฐ์และนักคณิตศาสตร์ R. Buckminster Fuller ประกาศเกียรติคุณคำว่า “Tensegrity” บรรจุเป็นคำหลัก คำว่า tenegrity เป็น คำผสม

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

Image # 4.

-มันเป็นระบบที่พึ่งพาด้วยตัวมันเอง

-มันไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างรองรับแนวตั้งหรือแนวนอนภายใน

-มันประกอบด้วยเสาแรงบีบอัดที่แยกและไม่สัมผัสภายในกันของระบบความตึงสายต่อเนื่องกัน

compression การบีบอัด ในความหมายของเค้าคือ การกดของฝั่งตรงกันข้าม เช่น บนและล่าง ซ้ายและขวา ระบบ Tensegrity มีความโดดเด่นในเรื่องของความเสถียรโดยองค์ประกอบความตึงแบบต่อเนื่องที่มีองค์ประกอบการบีบอัดไม่ต่อเนื่องหรือการบีบอัดแบบลอยตัว ตรงกันข้ามกับโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเสถียรโดยการบีบอัดแรงโน้มถ่วงต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ค่อนข้างทันสมัยของหินนี้คือสโตนเฮนจ์ซึ่งหากนำไปสู่อวกาศจะแยกออกเป็นชิ้นส่วนที่แยกจากกันและทำให้หินก้อนใหญ่ลอยอยู่รอบ ๆ ในขณะที่โครงสร้างแรงดึงรักษารูปร่างของพวกเขาเข้าและออกจากแรงโน้มถ่วง

 

Image # 5.

        วันนี้โครงสร้าง tenegrity ส่วนใหญ่จะเห็นชิ้นงานศิลปะสะพานโดมและของเล่นเด็ก Tensegrity เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อผลักและดึงมีความสัมพันธ์แบบ win-win ซึ่งกันและกัน Buckminster Fuller อธิบายว่าปรากฏการณ์พื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้าม แต่เป็นการเติมเต็มที่สามารถพบได้ด้วยกันเสมอ

สรุป ระบบtensegrity ที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราเห็นได้มากเลย พวกสะพานเเขวน เต๊นท์ รวมถึง งานสถาปัตยกรรม (รองรับแรงลมและเเผ่นดินไหว)การสร้างรูปทรงต่างๆแนวคิดเกิดจากโครงสร้างเส้นเอ็นแนวกระดูกสันหลังมนุษย์  ซึ่งถ้าเส้นนึงขาดก็เสียสมดุลไปบางจุด เราสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสำหรับงานออกแบบได้มากมายตามรูปตัวอย่าง            หายสงสัยกันแล้วนะคะ มันเป็นระบบที่พึ่งพาด้วยตัวมันเอง มันไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างรองรับแนวตั้งหรือแนวนอนภายใน มันประกอบด้วยเสาแรงบีบอัดที่แยกและไม่สัมผัสภายในกันของระบบความตึงสายต่อเนื่องกัน​

ขอขอบคุณที่มาจาก: Diy สารพัดช่างgenz fast

คลิกที่มา