กองทัพเรือสหรัฐฯ พัฒนาเรือดำน้ำควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ AI (ความรู้ เรื่องเรือดำน้ำจมและลอยได้อย่างไร)

Image # 2. กองทัพเรือสหรัฐฯ พัฒนาเรือดำน้ำควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ AI

กองทัพเรือสหรัฐฯ พัฒนาเรือดำน้ำอัตโนมัติควบคุมการทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ไม่มีมนุษย์ควบคุม

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การทำอุตสาหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ โดยเมื่อช่วงต้นปี 2563 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเรือดำน้ำควบคุมการทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ไม่มีมนุษย์ควบคุม โครงการนี้ไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลมากนักทราบเพียงรายละเอียดบางส่วน และชื่อรหัสเรียกโครงการว่า CLAWS กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาใช้วิธีพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอาวุธชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการพัฒนาเรือดำน้ำควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ คาดว่า จะถูกพัฒนาเพื่อติดตั้งในเรือดำน้ำหุ่นยนต์ไร้มนุษย์ควบคุมชั้น Orca เรือดำน้ำหุ่นยนต์ในชั้นนี้สามารถติดตั้งตอร์ปิโดทำลายใต้ประมาณ 12 ลูก พัฒนามาจากเทคโนโลยีเรือดำน้ำหุ่นยนต์ Echo Voyager นอกจากนี้กองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังมีแผนการพัฒนาเรือดำน้ำหุ่นยนต์ไร้มนุษย์ควบคุมชั้น Orca ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมชื่อ XLUUVs ติดตั้งตอร์ปิโดทำลายใต้น้ำได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิมและปฏิบัติภารกิจใต้มหาสมุทรได้นานหลายเดือน

ในการทำภารกิจของเรือดำน้ำควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์มนุษย์เพียงป้อนข้อมูลคำสั่งพื้นฐานในการทำภารกิจส่วนการตัดสินใจควบคุมทิศทางของเรือและการปล่อยตอร์ปิโดโจมตีสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลระบบการนำทางด้วยดาวเทียมและเซนเซอร์ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของเรือในขณะอยู่ใต้มหาสมุทร

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธอัตโนมัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วนอกจากการพัฒนาเรือดำน้ำควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ในปีที่ผ่านมายังมีโครงการพัฒนาระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ CCS หรือ Common Control System สามารถควบคุมการทำงานของอาวุธอัตโนมัติทุกรูปแบบ เช่น เรือดำน้ำ เรือเร็วโจมตีบนผิวน้ำ รวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์

อย่างไรก็ตามแม้เรือดำน้ำจะสามารถควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์แต่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังคงให้ความสำคัญกับกับระบบเชื่อมต่อสื่อสารและระบุตำแหน่งกับฐานบัญชาการที่มีมนุษย์ควบคุมเพื่อความปลอดภัยสูงในการทำภารกิจรวมไปถึงการป้องกันการถูกแทรกแซงระบบหรือการโจมตีโดยสงครามไซเบอร์ที่เน้นการเจาะเข้าทำลายระบบผ่านเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร

https://news.thaipbs.or.th/content/295714

Image # 4. 15122908_1817362761885948_760328098537624217_o

Image # 5. kilo_class1