ทดลอง ลูกคิดผ่านมือถือได้

Image # 2.

ลูกคิดจีน

คลิกทดลองImage # 3.

Image # 4.

ลูกคิดญี่ปุ่น

คลิกทดลองImage # 5.

Image # 6.

ทดลองดีดลูกคิดด้วยตนเอง คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้

Download JAVA Image # 7.

ได้ที่นี่http://www.java.com/en/download/win8.jsp

คลิกดูวิธีการทดลองผ่าน
youtube Image # 8.

ได้ที่นี่ http://youtu.be/2dAptvAwIGc

หรือดูเป็นแบบ  ได้ที่นี่ คลิกครับ

Image # 9.