ประตูตรวจวัดอุณหภูมิ ไอเดียนศ.มทร.ธัญบุรี

Image # 2. ccc

ประตูตรวจวัดอุณหภูมิ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดตัว “ประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ” ผลงานของ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

น.ส.สิริวดี กิจจา นายชัยศิริ โพธิ์คำ และ นายชาณุวัฒน์ สัตยาคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดกรองบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีไข้สูง ทดแทนบุคลากรประจำจุดคัดกรอง

ดร.กุลชาติเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

มอบหมายนักศึกษาสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมนี้เป็นโครงงานเพื่อจบการศึกษาและตอบโจทย์นวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

Image # 4. ประตูตรวจวัดอุณหภูมิไอเดียนศ.มทร.ธัญบุรี

“ประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ” เป็น 1 ใน 5 โครงการ อีก 4 ผลงาน ประกอบด้วยการผลิตหน้ากากแบบเปลี่ยนไส้กรองจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ นวัตกรรมหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 โดยแสดงผลผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิสูงด้วยการเปลี่ยนสีของสารเทอร์โมโครมิก หุ่นยนต์ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 การออกแบบและสร้างเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสียูวีซี”

ปัจจุบันประตูตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลอัตโนมัติ ติดตั้งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้งบประมาณในการออกแบบและพัฒนา เพียง 30,000 บาท สนใจสอบถามได้ที่โทร. 0-2549-3400 หรือ www.rmutt.ac.th

https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_4406063