กล้องมือถือ ถ่ายทะลุเสื้อผ้าได้จริงหรือไม่ (ความรู้ฟิสิกส์)

 

 Image # 2. messageImage_1589708607186

Image # 3. download

คลิก  Image # 4. hd-people-mobile-image-750x352px

ความรู้ฟิสิกส์

เอกซ์เรย์ส่องทะลุเสื้อผ้า

     ผลงานอันแสนมหัศจรรย์ของนักวิทยาศาสตร์  ที่ทำให้เราสามารถดูเอกสารได้โดยไม่ต้องเปิด  สิ่งประดิษฐ์นี้ยังสามารถส่องทะลุเสื้อผ้าหรือวัตถุทึบแสงต่างๆ  โดยการเลือกความถี่ที่เหมาะสม  เสื้อผ้าจะดูใสแจ๋ว  เห็นเนื้อหนังมังสาภายในได้เลย   เครื่องต้นแบบถูกสร้างขึ้นแล้ว   การใช้งานประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง   เราสามารถใช้เครื่องนี้ส่องหามะเร็งผิวหนังได้   มันยังสามารถส่องผ่านทะลุน้ำ   และม่านหมอก  หน้าที่หนึ่งของมันคืองานรักษาความปลอดภัย   เพื่อสอดส่องยาเสพติดสำหรับคนผ่านเข้าออกในสนามบิน  แม้จะซ่อนเก็บไว้ใต้ร่มผ้าเครื่องนี้ก็สามารถตรวจพบได้  คลิกครับ  windows  media  2.8 MB download  จากฟิสิกส์ราชมงคล