หวาดเสียว รถเล่นกับคานดีดคานงัด (ความรู้ทางฟิสิกส์)


Image # 2. 46599

สุดหวาดเสียว  รถเล่นกับคานดีดคานงัด  (ความรู้ทางฟิสิกส์)

Image # 3. moment

ใช้กระป๋องเปิดฝาขวด  เกี่ยวกับการเรื่องคานดีดคานงัด