“Larry Tesler” เจ้าของไอเดีย copy, paste เสียชีวิตแล้ว

Image # 2.

“Larry Tesler” ผู้ริเริ่มฟังก์ชั่น  cut, copy, paste เสียชีวิตแล้วในวัย 74 ปี

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

 เว็บไซต์ the verge รายงานว่า “Larry Tesler” ผู้ริเริ่มฟังก์ชั่น  cut, copy,  paste ที่ใช้กันทั่วโลกอย่างแพร่หลายได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 74 ปี 

“Larry Tesler”เกิดเมื่อปี 1945 ที่เมืองนิวยอร์ก เขาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ Stanford  หลังจากที่เขาได้ทำงานด้านการวิจัย AI เขาได้ร่วมงานกับ Xerox’s Palo Alto Research Center (PARC) ในปี 1973 ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาพัฒนาคอนเซปต์   cut, copy,  paste 

Image # 4.

ต่อมา “Larry Tesler” ได้ย้ายมาทำงานที่แอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์ และทำงานจนถึงปี 1997 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกหลายชิ้น อาทิ เครื่องแมกอินทอช และ ลิซ่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆทำให้ฟังก์ชั่น  cut, copy,  paste เป็นที่นิยม