โรคไวรัสโคโรนา: องค์การอนามัยโลกเปลี่ยนชื่อปอดอักเสบอู่ฮั่น “โควิด-19″ เลี่ยงเอ่ยสถานที่

Image # 2. โรคไวรัสโคโรนา: องค์การอนามัยโลกเปลี่ยนชื่อปอดอักเสบอู่ฮั่น "โควิด-19" เลี่ยงเอ่ยสถานที่

 

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

    นายเทดรอส อะดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก แถลงวันนี้ (11 ก.พ.) ว่า ชื่ออย่างเป็นทางการของโรคปอดอักเสบอู่ฮั่น คือ โรคไวรัสโคโรนา (Corona Virus Disease) หรือย่อว่า โควิด-19 (COVID-19)

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกรายนี้ ให้เหตุผลที่ต้องให้ชื่ออย่างเป็นทางการครั้งนี้ว่า เป็นเพราะต้องการเลี่ยงใช้ชื่อสถานที่ ชื่อสัตว์ ชื่อที่อ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

นอกจากนี้ ชื่อใหม่ยังทำให้ออกเสียงง่าย และมีความเกี่ยวข้องกับโรค ที่ทำให้คนนึกถึงเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ทันที