ตัดขวดด้วยเส้นเชือก

ตัดขวดโดยใช้เชือกชุบไฟแช๊ค เผา และแช่น้ำ คลิกครับ

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/_A_LMuI_az0