แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

Image # 2.

ทดลองเรื่องแรงสู๋ศูนย์กลาง โดยการเหวี่ยงถังใส่น้ำที่บรรจุน้ำจนเต็ม น้ำไม่ตกลงมา คลิกครับ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/7NX6V8vECno