ลองบินด้วยลูกโป่ง

Image # 2.

ใช้แรงยกตัวของลูกโป่ง ยกตัวคนขึ้นในอากาศ แต่ต้องใช้จำนวนกี่ลูกกัน ? คลิกครับ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/yOSGvP3bVDQ