สารคดี โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดเเทนของโลก

 คลิกดูคลิปความละเอียดระดับ HD