ภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำ

Image # 2.

เทน้ำร้อนใส่ขวดปากกว้าง ผสมสี รอให้สีกระจายทั่วถึง นำขวดไปใส่ลงในถังน้ำเย็น คลิกครับ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/JgtPxXIAVCE