ผ้าเปลี่ยนสี

Image # 2.

อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. ผ้าสีขาว 2. ผงขมิ้น 3. น้ำยาล้างเล็บ 4. ถ้วยและช้อน ทดลองกันเลย คลิกค่ะ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/oY6FjsYvb3M