สมดุลของว้ตถุ

Image # 2.

สร้างการสมดุลของวัตถุ ประกอบด้วย ขวดกับ ไม้ แปลกดีตั้งอยู่ได้อย่างไร คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/3XbTWjS2T_8