ลูกโป่งไม่ธรรมดา

Image # 2.

อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. ลูกโป่ง 2.น้ำแข็งแห้ง 3. น้ำ อาศํยหลักการระเหิดของของแข็ง ทำให้ลูกโป่งขยายตัว ในวีดีโอท่านจะได้เห็นการทำจรวดกลักฟิลม์ด้วย คลิกครับ

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/rWzJO5r_50k