ความหนาแน่นต่างกัน

Wine_and_water_swap_places

Image # 2.

นำแก้วที่บรรจุของเหลวมีความหนาแน่นต่างกัน วางดังรูป โดยคั่นด้วยกระดาษ คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/eKxkSqobRZQ