ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book ศัพท์ฟิสิกส์ เรื่องฟิสิกส์อะตอม , ควอนตัม และนิวเคลียร์ ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 2. Cover

ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book ศัพท์ฟิสิกส์ เรื่องฟิสิกส์อะตอม , ควอนตัม และนิวเคลียร์ ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 3.      

คลิกค่ะ  ฟรี

คลิป เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อย่างง่าย

Simple Relativity – Understanding Einstein’s Special Theory of Relativity

อ่านทฤษฎีสัมพัทธภาพ

Image # 4. 1577577052372@2x

คลิก  Image # 5. hd-people-mobile-image-750x352px