แบบทดสอบ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Image # 2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Image # 3. คลื่นน้ำ Image # 4. คลื่นบนสแตนเชียร์
Image # 5. แรงทางไฟฟ้า

Image # 6.

สนามของแรงทางไฟฟ้า

Image # 7. แกว่งประจุ Image # 8. เส้นแรง

Image # 9.

วงลูบของเส้นแรง

วัดความเร็วแสง

Image # 10. ความเร็วของแสง

แบบจำลองของอะตอม

   ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup

และตั้งค่า cofig ให้เรียบร้อย ก่อนครับ

คลิก เข้าทำ   แบบทดสอบ Image # 11.

คลิก ดูคะแนน แบบทดสอบ  Image # 12.