ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ น่ารู้สำหรับเด็ก ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 2. Cover

ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ น่ารู้สำหรับเด็ก  ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 3.      

คลิกค่ะ  ฟรี

 

 15 นาทีสารคดีโลก โรงไฟฟ้าถ่านหินไร้มลพิษ

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด VOA