15 นาทีสารคดีโลก โรงไฟฟ้าถ่านหินไร้มลพิษ

15 นาทีสารคดีโลก โรงไฟฟ้าถ่านหินไร้มลพิษ

Image # 2. download

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด VOA