ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book วิทยาศาสตร์ช่าง เรื่องตัวเก็บประจุ-ตัวเหนี่ยวนำ ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 2. Cover

ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book วิทยาศาสตร์ช่าง เรื่องตัวเก็บประจุ-ตัวเหนี่ยวนำ ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 3.      1545553384479

คลิกค่ะ  ฟรี 

คลิป 10 การทดลองวิทยาศาสตร์สุดอเมซิ่ง

10 AMAZING SCIENCE EXPERIMENTS!

 

คลิกดูคลิป 

คลิก facebook