เมื่อนิวเคลียร์ถล่มกรุงเทพฯ สามารถทดลองใส่ชื่อเมืองที่ท่านต้องการถล่มเป็นภาษาไทย

ทดลอง วางระเบิดนิวเคลียร์

ที่เมืองหรือประเทศของท่าน

Image # 2. 1-1

พิมพ์ชื่อเมือง (เป็นภาษาไทยได้)  ลงในช่อง  และใส่ค่าอำนาจการระเบิด  ถัดไป คลิก ระเบิด (detonate)  ท่านจะได้เห็นอำนาจการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ โดยรอบ

คลิกทดลองได้ที่นี่