โปรแกรมจำลองการวิวัฒนาการของดาวเคราะห์

Image # 2. messageImage_1569728968637

(ภาพ)Credit : ESA/Hubble, NASA

การสำรวจดาวเคราะห์ในทุกวันนี้ นักดาราศาสตร์พบว่าดวงดาวเหล่านั้นมีอายุเก่าแก่นับพันล้านปี แต่สิ่งที่ยังเป็นปริศนาก็คือคุณสมบัติต่างๆของระบบดาวเคราะห์พัฒนาไปตามกาลเวลาอย่างไร ทำให้เกิดความพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยเฉลยประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ที่พบใหม่ๆ

ล่าสุด นักชีวดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในสหรัฐอเมริกาได้สร้างซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มาจำลองการวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ในแบบความจริงเสมือนโดยจำลองในแบบหลายแง่มุมเมื่อหลายพันล้านปีก่อน โปรแกรมดังกล่าวเรียกว่า “วีพลาเน็ต” (VPLanet) จะนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการทางกายภาพที่แตกต่างกันในลักษณะที่สอดคล้องกัน

ผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบางส่วนของระบบดาวเคราะห์จะถูกติดตามตลอดทั้งระบบ เพื่อประเมินศักยภาพในการมีน้ำที่อยู่ในสถานะเหลว หรือผิวดินที่เป็นกุญแจสำคัญต่อการดำรงชีวิตบนดาวเคราะห์ เรียกง่ายๆ ว่าเครื่องมือนี้จะช่วยค้นหาดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการอาศัยอยู่ได้ของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง.

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1668713