คลิป การทดลองต่างๆ บนยานอวกาศ

โชว์สระผมบนยานอวกาศ

Image # 2. 1566641394210@2x

 

 

คลิกดูคลิป ความละเอียดระดับ HD

โชว์สอน STEM เรื่องกฏข้อที่สองของนิวตัน

บนยานอวกาศ

Image # 3. 1566642908368@2x

 

คลิกดูคลิป ความละเอียดระดับ HD

โชว์สอน STEM เรื่องกฏข้อที่สามของนิวตัน

บนยานอวกาศ

 

 

คลิกดูคลิป ความละเอียดระดับ HD

โชว์สอน STEM ออกกำลังกายบนยานอวกาศ

 

 

คลิกดูคลิป ความละเอียดระดับ HD

คลิก  Image # 4. hd-people-mobile-image-750x352px