ชม โลกของเรา พร้อมกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (LIVE ถ่ายทอดสด)

Image # 2. 1565744396258@2x

ชม โลกของเรา พร้อมกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ  (LIVE ถ่ายทอดสด)