คลิปสิ่งประดิษฐ์น่าทึ่ง เครื่องไต่ต้นไม้ในแนวดิ่ง

Image # 2. 25745 25744

คลิปสิ่งประดิษฐ์น่าทึ่ง  เครื่องไต่ต้นไม้ในแนวดิ่ง