ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-bookวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสำนักพิมพ์ OoKBee และ คลิป โลกร้อนถึงขั้นวิกฤต (Climate change)

Image # 2. Cover

ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-bookวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 3.      1545553384479

คลิกค่ะ  ฟรี 

คลิป โลกร้อนถึงขั้นวิกฤต (Climate change)

 

คลิก  Image # 4. hd-people-mobile-image-750x352px

คลิกดูภาพยนตร์

An Inconvenient Truth เรื่องจริง ช๊อคโลก

Image # 5.

คลิกดูต่อ