ยางรถยนต์ แบบไร้อากาศ

ฮันกุก กล่าวว่า ยางรถยนต์ แบบไร้อากาศ จะมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยางทั่วไปทุกประการ แต่ว่า พวกเค้ายังไม่เปิดเผยข้อมูลมากนัก แต่ก็ได้ระบุว่า ยางชนิดนี้ประสบความสำเร็จในการทดสอบการขับขี่ทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงมาแล้วImage # 2.

โดยเจ้ายางไร้ลมนี้ ถือเป็นยางต้นแบบลำดับที่ 5 หลังจากที่พวกเค้าได้ทดลองทำกันมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้พวกเค้าได้ยางไร้อากาศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ง่าย ที่สำคัญขั้นตอนการผลิต ใช้กระบวนการที่ประหยัดที่สุด ทำให้ราคาจำหน่ายของมันไม่แพงเกินไปแน่นอน

Image # 3. เทคโนโลยีของ Michelin

Credit : Hankook