ดาวลอยมนุษย์ไฟฟ้า (ความรู้ทางฟิสิกส์)

Image # 2. มนุษย์ไฟฟ้า

“มนุษย์ไฟฟ้า″ – โชว์จับสายเปลือย ต่อหลอด 100วัตต์ ไม่ชอร์ต

ฮือฮา-แห่พิสูจน์ “มนุษย์ไฟฟ้า″ ใช้ร่างกายเป็นฟิวส์ให้กระแสไฟฟ้าผ่าน โชว์ท้าความตายท่ามกลางสายตาชาวบ้านกว่า 100 คน ด้วยการใช้ลวดทองแดงพันรอบตัวแล้วใช้มือต่อหลอดไฟขนาด 100 วัตต์ จนสว่างจ้าโดยไม่เป็นอันตราย ด้านช่างไฟที่เข้าไปสังเกตการณ์เผยเป็นคนพิเศษที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าร่างกายมากกว่าคนธรรมดา 3 เท่า ด้านเจ้าตัวเผยเคยถูกไฟดูดจนสลบ จากนั้นก็ใช้มือเปล่าทดสอบไฟฟ้าทุกครั้ง รับอยากมีชื่อติดในกินเนสส์บุ๊ก ด้านอาจารย์จุฬาฯ ไม่เชื่อร่างกายมนุษย์จะต้านกระแสไฟฟ้าได้ ระบุอาจเป็นการเล่นกลก็ได้

 

ความรู้ทางฟิสิกส์

Electrical Current

    กระแสไฟฟ้า (I)   เป็นอัตราการไหลของประจุไฟฟ้าในตัวนำโลหะ  ประจุที่ไหลเป็นอิเล็กตรอน  (อนุภาคที่มีประจุเป็นลบ)  เหตุที่ไหลไปได้เนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างจุด  จุดในสนามไฟฟ้า  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความต่างศักย์ไฟฟ้า  เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้า   วงจรไฟฟ้าเป็นวงปิด  ประกอบด้วยแหล่งความต่างศักย์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ให้กระแสไหลผ่าน

Electromotive force  (e.m.f.)

คลิกอ่านต่อครับ