ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-bookพลังงานไฟฟ้า ชั้น ม.3 ของสำนักพิมพ์ OoKBee คลิป โดรนพ่นไฟ

 Image # 2. Cover

ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book พลังงานไฟฟ้า ชั้น ม.3   ของสำนักพิมพ์ OoKBee

Image # 3.      1545553384479

คลิกค่ะ  ฟรี 

คลิป โดรนพ่นไฟจัดการสิ่งของ

ที่ลอยมาติดบนเสาไฟฟ้า

 

คลิปโดรน ยกสายไฟฟ้าแรงสูงขี้นเสาไฟ

 

คลิป 

 

คลิก  Image # 4. hd-people-mobile-image-750x352px