ยานนาซาพบดวงจันทร์หดเล็กลง

Image # 2. ยานนาซาพบดวงจันทร์หดเล็กลง โดยบริเวณที่ถูกลากเส้นเป็นริ้วรอยบนพื้นผิวที่เกิดจากกิจกรรมทางธรณีบนดวงจันทร์ (HO / NASA / AFP)
 ยานนาซาพบดวงจันทร์หดเล็กลง โดยบริเวณที่ถูกลากเส้นเป็นริ้วรอยบนพื้นผิวที่เกิดจากกิจกรรมทางธรณีบนดวงจันทร์ (HO / NASA / AFP)

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ยานอวกาศนาซาสำรวจพบดวงจันทร์กำลังหดเล็กลง ส่งผลให้เกิดรอยแยกบนพื้นผิวและการสั่นสะเทือนของพื้นผิว 

การค้นพบดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่าย ที่บันทึกโดยยานลูนาร์รีคอนเนซองส์ออบิเตอร์ (Lunar Reconnaissance Orbiter: LRO) ขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) 

จากการสำรวจภาพถ่ายมากกว่า 12,000 ภาพ เผยให้เห็นว่า ที่ราบแมร์ฟริกอริส (Mare Frigoris) ทางขั้วเหนือของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่คาดคะเนว่าเป็นพื้นที่สงบนิ่งจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาแล้วนั้น กลับมีรอยแตกและยกตัวขึ้น 

ดวงจันทร์ต่างจากโลกตรงที่ไม่มีแผ่นเปลือกโลก โดยกิจกรรมทางธรณีของดวงจันทร์นั้นเกิดขึ้นเมื่อสูญเสียความร้อนที่มีอยู่จากการก่อกำเนิดเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้เกิดริ้วรอยบนพื้นผิว เหมือนรอยย่นขององุ่นที่กลายเป็นลูกเกด 
เนื่องจากแผ่นเปลือกของดวงจันทร์นั้นเปราะบาง แรงจากกิจกรรมทางธรณีส่งผลให้พื้นผิวแตกเมื่อชั้นภายในหดตัว เกิดเป็นรอยเลื่อนไถล (thrust faults) ที่ส่วนหนึ่งของเปลือกโลกดันตัวขึ้นเหนือเปลือกโลกที่อยู่ติดกัน ผลที่ตามมาคือดวงจันทร์บางลงเมื่อเทียบกับหลายร้อยล้านปีก่อนประมาณ 50 เมตร

Image # 4. ริ้วรอยบนพื้นผิวที่เกิดจากกิจกรรมทางธรณีบนดวงจันทร์ (HO / NASA / AFP)

ริ้วรอยบนพื้นผิวที่เกิดจากกิจกรรมทางธรณีบนดวงจันทร์ (HO / NASA / AFP)