ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้น ม.5 เล่ม 2/2 ของสำนักพิมพ์ OoKBee  คลิป แบตเตอรีนาโนเทคโนโลยี  และ The future of Battery Technology

Image # 2. Cover

Image # 3.      1545553384479

คลิกค่ะ  ฟรี 

คลิป แบตเตอรีนาโนเทคโนโลยี

คลิป  The future of Battery Technology

คลิก  Image # 4. hd-people-mobile-image-750x352px