โปรแกรม ตัดเกรด เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ และผู้สอนทั่วไป (ผ่านมือถือได้)

Image # 2. 1557557832239

คลิกครับ

วิธีใช้โปรแกรม Normalized TScore


 • Step 1 ป้อนข้อมูล: ทำได้ 2 วิธี
  1. พิมพ์คะแนนลงไปในช่อง text area (ช่องที่มีข้อความว่า Input your scores in here…)
   – คะแนนจะเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนที่มีทศนิยมก็ได้.
   – แยกคะแนนแต่ละคะแนนด้วย ‘ช่องว่าง’
   – ห้ามใช้เครื่องหมายจุลภาค หรือ ตัวอักขระใด ๆ
   – บรรทัดหนึ่ง ๆ จะพิมพ์คะแนนกี่ค่าก็ได้ตามแต่จะต้องการ ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดปุ่ม ‘enter’.
   – ต้องการเขียน comment ใหใส่ * ที่หน้าบรรทัดนั้น บรรทัดนั้นจะไม่ถูกนำไปประมวลผล.
  2. ใช้โปรแกรม editor เช่น NotePad หรือ excel พิมพ์คะแนนเตรียมไว้ก่อน โดยใช้กฎเกณฑ์ในข้อ 1 จากนั้นเลือกข้อมูลทั้งหมดที่พิมพ์ไว้ (Ctr+a) ทำการ copy(Ctr+c) แล้ว paste (Ctr+ v) มาใส่ใน text area.
   จำนวนข้อมูลหรือคะแนนต้องไม่เกิน 3000 ค่า
 • Step 2 คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ
  เมื่อใส่ข้อมูลใน text area เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม’Calculate’ โปรแกรมจะทำการประมวลผล โดยจะเรียงลำดับข้อมูล หาความถี่ คำนวณ T Score และกำหนดระดับคะแนน แสดงผลลัพธ์เป็นตารางด้านล่างของ page
 • Step 3. เปลี่ยนแปลงช่วงการตัดเกรด
  ในการตัดเกรดกำหนดเป็น A B+ B C C+ D D+ F เป้นค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการเปลี่ยนช่วงของเกรด ให้คลิกที่ช่องตัวเลือก หรือ select menu ที่อยู่ตรงด้านล่างของ text area โปรแกรมจะทำการตัดเกรดให้ใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องคลิกปุ่ม Calculate)
 • Step 4. พิมพ์ผลลัพธ์
  ต้องการพิมพ์ผลลัพธ์ให้คลิกปุ่ม ‘Print result’ ข้อมูลในตารางจะถูกส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: ได้ทดสอบโปรแกรมนี้ พบว่าทำงานได้ดี ในบราวเซอร์ ต่อไปนี้

 • Google Chrome version 63 (64 bit)
 • FireFox Quantum version 63
 • Internet Explorer version 11

  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px