คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2016

แผ่นใสเรื่อง ความร้อน และ เทอร์โมไดนามิก

 

•“ความร้อน” หรือ “ความเย็น”  ของวัตถุแสดงได้ด้วยปริมาณที่เรียกว่า อุณหภูมิ
•เครื่องมือที่ใช้บอกอุณหภูมิ อาศัยความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพของสสารที่วัดได้กับอุณหภูมิ

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ