คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2016

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์เบื้องต้น เล่ม 1+ เล่ม 2 (ปรับปรุงใหม่ เม.ย 59) ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

ฟิสิกส์เบื้องต้น  เล่ม 1+ เล่ม 2  (ปรับปรุงใหม่ เม.ย 59)

      เป็นหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย นักเรียนระดับมัธยมก็สามารถอ่านเข้าใจได้

     จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1087356381329180

แผ่นใสเรื่อง ความร้อน และ เทอร์โมไดนามิก

 

•“ความร้อน” หรือ “ความเย็น”  ของวัตถุแสดงได้ด้วยปริมาณที่เรียกว่า อุณหภูมิ
•เครื่องมือที่ใช้บอกอุณหภูมิ อาศัยความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพของสสารที่วัดได้กับอุณหภูมิ

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book เรื่อง วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรับปรุงใหม่ มี.ค. 59 ของสำนักพิมพ์ OoKBee

 

สำนักพิม์ Image # 2.

 

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ บทที่ 2 งาน-พลังงาน บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า

 

    

คลิกค่ะ  ฟรี 

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book รื่อง วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรับปรุงใหม่ มี.ค. 59  ของสำนักพิมพ์ OoKBee  ถึง  มิถุนายน 59  โดย ท่าน ผศ. สุชาติ สุภาพ มอบให้ท่าน    ฟรี

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1076095289121956