คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

แผ่นใส เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการรบกวน ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic disturbance) โดยการทำให้สนามไฟฟ้า หรือ สนามแม่เหล็ก มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนำให้เกิด สนามแม่เหล็ก หรือถ้า สนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะเหนี่ยวนำ ให้เกิด สนามไฟฟ้า

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997

แผ่นใส เรื่อง แสง

      ไอแซค นิวตัน เชื่อว่า  แสงเป็นอนุภาคที่ส่งติดต่อกันออกมา เมื่ออนุภาคเหล่านั้นเข้าสู่นัยน์ตา   

 

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997

 แผ่นใส เรื่อง ความยืดหยุ่น Elasticity

     วัตถุเมื่อได้รับแรงกระทำ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่าง เทอมที่เกี่ยวข้อง คือ ความเค้นและความเครียด  

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1068341053230713

แผ่นใส เรื่อง กลศาสตร์ของไหล

     ของไหล (fluid) คือ สสารที่สามารถไหลได้ตามธรรมชาติ และมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเหลว (Liquid) : มีปริมาตรคงที่, รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่ไม่สามารถกดให้หดได้ (incompressible fluid) แก๊ส (Gas) : ปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่สามารถกดให้หดได้ (compressible fluid)

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

พลังงานทดแทน  Alternative Energy

โดย นาวาเอก ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์ ประจำกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

      หมายถึงพลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ฯ

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1063025367095615

การแกว่ง และความสมดุล (ความรู้ทางฟิสิกส์)

 3-02

 

https://youtu.be/JeWcziuR_8M

       สุดยอดความมหัศจรรย์ ของ การรักษาความสมดุล  ขณะที่ ต้องแกว่งไปแกว่งมา

ความรู้ทางฟิสิกส์

คุณยื่นแขนออก เมื่อคุณจะพยายาม รักษาสมดุล การทรงตัวคุณสามารถเลื่อนจุดศูนย์ถ่วง อันเนื่องมาจากน้ำหนักตัว เพื่อจะรักษาการทรงตัวได้โดยการยกแขนขึ้นลง ซึ่งจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงไม่เลื่อน พ้นฐานล่างของร่างกาย หรือเท้าของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ล้มลง คุณลองคิดดูซิว่า ทำไมนักไต่เชือกจึงต้องใช้ไม้ยาวๆด้วย

      เสถียรภาพ (Stability) วัตถุที่มีเสถียรภาพจะล้มยาก วัตถุที่มีเสถียรภาพ คือวัตถุที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ รถแข่งถูกสร้าง ให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำมาก โดยให้ตัวรถมีความสูงจากพื้นน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ขับขี่ สามารถรักษาการทรงตัวได้ ถึงแม้จะแล่นเลี้ยว โค้งด้วยความเร็วสูง

https://www.facebook.com/groups/189137508134/permalink/10154684808013135/

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book คณิตศาสตร์ เล่ม ๓ เรื่องเวกเตอร์ และการนำไปประยุกต์ใช้ ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

web_middle

       เป็นหนังสือที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ เข้ากับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้ทราบว่าคนที่จะเข้าใจธรรมชาติได้ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลายศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย หรือนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องการปรับพื้นทางด้านคณิตศาสตร์

     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1057993204265498

อับเดท ฟิสิกส์ราชมงคล กับ ปัญญาประดิษฐ์ VS กับปัญญามนุษย์

ผลคือ มนุษย์พ่ายแพ้ย่อยยับ และ หุ่นยนต์ กับการเรียงรูบิกเร็วที่สุดในโลก  สนใจคลิกที่   http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/307-2/

มนุษย์พ่ายแล้ว! AI ‘อัลฟาโกะ’ โค่นเซียนโกะระดับโลก ‘อี เซดอล’ 3-0 เกม

       อัลฟาโกะ ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในเครือของกูเกิล เอาชนะปรมาจารย์หมากล้อม อี เซดอล ชาวเกาหลีใต้ ไป 3 ต่อ 0 เกม ในการแข่งขันแบบ 3 ใน 5 นับเป็นอีกครั้งที่คอมพิวเตอร์มีชัยเหนือมนุษย์ในเกมที่เคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้…

คลิกชมคลิป และ หุ่นยนต์สุดฉลาด ได้ที่   http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/307-2/

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1055836451147840

แสงสีและทัศนูปกรณ์

        แสงคืออะไรยังเป็นปัญหาที่หาข้อยุติยาก แสงอาจจะเป็นอนุภาคตามทฤษฎีอนุภาคของนิวตัน หรือแสงอาจะเป็นคลื่นตามทฤษฎีของฮอยเกนส์ เราจะกล่าวถึงแสงเมื่อแสดงสมบัติเป็นคลื่น

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


ทัศนูปกรณ์

เลนส์

   เป็นแผ่นแก้วที่มีผิวโค้งของทรงกลมด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ เมื่อแสงมากระทบเลนส์จะหักเห ผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพลักษณะต่าง ๆ ตามชนิดและขนาดของเลนส์

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


หน่วยที่ 6 แสงสีและทัศนูปกรณ์

                        ชื่อบทเรียน 6.1 สมบัติของแสง 6.2 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสง 6.3 ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง  6.4 เลนส์  6.5 นัยน์ตาและการมองเห็นภาพ  6.6 ทัศนูปกรณ์

คลิกอ่านต่อ 

แผ่นใส เรื่อง คลื่นเสียง

        คลื่นเสียง (Sound Waves) เป็นคลื่นตามยาว เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปในอากาศ จะพบว่าการถ่ายทอดพลังงานเสียงของโมเลกุลของอากาศนั้น โมเลกุลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (เกิดการสั่น)

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ