คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

แผ่นใส เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการรบกวน ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic disturbance) โดยการทำให้สนามไฟฟ้า หรือ สนามแม่เหล็ก มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนำให้เกิด สนามแม่เหล็ก หรือถ้า สนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะเหนี่ยวนำ ให้เกิด สนามไฟฟ้า

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997

แผ่นใส เรื่อง แสง

      ไอแซค นิวตัน เชื่อว่า  แสงเป็นอนุภาคที่ส่งติดต่อกันออกมา เมื่ออนุภาคเหล่านั้นเข้าสู่นัยน์ตา   

 

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997

 แผ่นใส เรื่อง ความยืดหยุ่น Elasticity

     วัตถุเมื่อได้รับแรงกระทำ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่าง เทอมที่เกี่ยวข้อง คือ ความเค้นและความเครียด  

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1068341053230713

แผ่นใส เรื่อง กลศาสตร์ของไหล

     ของไหล (fluid) คือ สสารที่สามารถไหลได้ตามธรรมชาติ และมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเหลว (Liquid) : มีปริมาตรคงที่, รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่ไม่สามารถกดให้หดได้ (incompressible fluid) แก๊ส (Gas) : ปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่สามารถกดให้หดได้ (compressible fluid)

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

พลังงานทดแทน  Alternative Energy

โดย นาวาเอก ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์ ประจำกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

      หมายถึงพลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ฯ

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1063025367095615

การแกว่ง และความสมดุล (ความรู้ทางฟิสิกส์)

 3-02

 

https://youtu.be/JeWcziuR_8M

       สุดยอดความมหัศจรรย์ ของ การรักษาความสมดุล  ขณะที่ ต้องแกว่งไปแกว่งมา

ความรู้ทางฟิสิกส์

คุณยื่นแขนออก เมื่อคุณจะพยายาม รักษาสมดุล การทรงตัวคุณสามารถเลื่อนจุดศูนย์ถ่วง อันเนื่องมาจากน้ำหนักตัว เพื่อจะรักษาการทรงตัวได้โดยการยกแขนขึ้นลง ซึ่งจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงไม่เลื่อน พ้นฐานล่างของร่างกาย หรือเท้าของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ล้มลง คุณลองคิดดูซิว่า ทำไมนักไต่เชือกจึงต้องใช้ไม้ยาวๆด้วย

      เสถียรภาพ (Stability) วัตถุที่มีเสถียรภาพจะล้มยาก วัตถุที่มีเสถียรภาพ คือวัตถุที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ รถแข่งถูกสร้าง ให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำมาก โดยให้ตัวรถมีความสูงจากพื้นน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ขับขี่ สามารถรักษาการทรงตัวได้ ถึงแม้จะแล่นเลี้ยว โค้งด้วยความเร็วสูง

https://www.facebook.com/groups/189137508134/permalink/10154684808013135/

ความรู้ทางฟิสิกส์

เรื่องการแกว่ง

Pendulum

237431

      เป็นเครื่องเล่นที่จะทำให้ผู้เล่นเคลื่อนที่แบบแกว่งและครอบคลุมถึงการหมุนในแนวดิ่ง เครื่องเล่นประเภทนี้ที่คุ้นเคยได้แก่ เรือไวกิ่ง เฮอริเคน และพรมวิเศษ ที่มีอยู่ในดรีมเวิลด์ รวมถึงเครื่องเล่นเบาๆอย่างชิงช้าสวรรค์ด้วย ความเร่งที่ผู้เล่นได้รับเป็นความเร่งอันเนื่องจาก แรงปฏิกิริยา ของ แรงที่ทำให้การเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะแกว่งหรือจะหมุนก็ตาม ซึ่งสามารถแยกคิดเป็นสองทิศทางคือ ความเร่งอันเนื่องจากแรงหนีศูนย์กลาง a1 และ ความเร่งอันเนื่องจากแรงปฏิกิริยาในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ a2

  237432

ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการแกว่งของเรือไวกิ่ง ความเร่ง a1 จะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงกดผู้เล่นให้ติดที่นั่ง ส่วนความเร่ง a2 จะเป็นความเร่งที่ทำให้ผู้เล่นรับรู้ถึงการเพิ่มหรือการชะลอความเร็วของตัวเรือ ในจังหวะที่ลำเรือเมื่อถูกเหวี่ยงไปที่ปลายของการแกว่งทั้งสองด้าน ตรงปลายทั้งสองนี้เอง ผู้เล่นจะรู้สึกถึงความเร่ง a2 อย่างมาก แต่จะรู้สึกแรงเหวี่ยงจาก a1 น้อย

X7659729-79 (1)

         ต่อมาเมื่อลำเรือเคลื่อนที่ออกจากปลายของการแกว่งมาถึงตรงที่ลำเรืออยู่ ด้านล่างสุด ตรงครึ่งทางของการแกว่ง ในจังหวะนี้ผู้เล่นจะรู้สึกถึงความเร่ง a2 ไม่มากนัก แต่จะรับรู้ถึงความเร็วที่มีค่ามาก (ความเร็วเชิงเส้นที่มีค่ามาก) และจะรู้สึก แรงเหวี่ยงจากความเร่ง a1 มากด้วย รูปด้านล่างแสดงขนาดและทิศทางของความเร่งทั้งสองขณะที่ลำเรือและผู้เล่นกำลังเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการอธิบายเรือไวกิ่งด้วยการแหว่งแบบลุกตุ่มนาฬิกา แต่ในการเล่นจริงเรือไวกิ่งอาจจะมีการเคลื่อนที่แปลกไปจากนี้บ้าง ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้สำหรับแกว่งตัวเรือซึ่งเขาจะปรับการแกว่งให้เป็นจังหวะต่างๆ เพื่อความสนุกที่ไม่จำเจของผู้เล่น

อับเดท ฟิสิกส์ราชมงคล กับ ปัญญาประดิษฐ์ VS กับปัญญามนุษย์

ผลคือ มนุษย์พ่ายแพ้ย่อยยับ และ หุ่นยนต์ กับการเรียงรูบิกเร็วที่สุดในโลก  สนใจคลิกที่   http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/307-2/

มนุษย์พ่ายแล้ว! AI ‘อัลฟาโกะ’ โค่นเซียนโกะระดับโลก ‘อี เซดอล’ 3-0 เกม

       อัลฟาโกะ ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในเครือของกูเกิล เอาชนะปรมาจารย์หมากล้อม อี เซดอล ชาวเกาหลีใต้ ไป 3 ต่อ 0 เกม ในการแข่งขันแบบ 3 ใน 5 นับเป็นอีกครั้งที่คอมพิวเตอร์มีชัยเหนือมนุษย์ในเกมที่เคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้…

คลิกชมคลิป และ หุ่นยนต์สุดฉลาด ได้ที่   http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/307-2/

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1055836451147840

แสงสีและทัศนูปกรณ์

        แสงคืออะไรยังเป็นปัญหาที่หาข้อยุติยาก แสงอาจจะเป็นอนุภาคตามทฤษฎีอนุภาคของนิวตัน หรือแสงอาจะเป็นคลื่นตามทฤษฎีของฮอยเกนส์ เราจะกล่าวถึงแสงเมื่อแสดงสมบัติเป็นคลื่น

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


ทัศนูปกรณ์

เลนส์

   เป็นแผ่นแก้วที่มีผิวโค้งของทรงกลมด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ เมื่อแสงมากระทบเลนส์จะหักเห ผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพลักษณะต่าง ๆ ตามชนิดและขนาดของเลนส์

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


หน่วยที่ 6 แสงสีและทัศนูปกรณ์

                        ชื่อบทเรียน 6.1 สมบัติของแสง 6.2 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสง 6.3 ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง  6.4 เลนส์  6.5 นัยน์ตาและการมองเห็นภาพ  6.6 ทัศนูปกรณ์

คลิกอ่านต่อ 

แผ่นใส เรื่อง คลื่นเสียง

        คลื่นเสียง (Sound Waves) เป็นคลื่นตามยาว เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปในอากาศ จะพบว่าการถ่ายทอดพลังงานเสียงของโมเลกุลของอากาศนั้น โมเลกุลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (เกิดการสั่น)

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  

“ผู้หญิงตัวอ่อนที่สุดในจีน” กลายเป็นเน็ตไอดอลขวัญใจหนุ่มแดนมังกร (ความยืดหยุ่นทางฟิสิกส์) (มีคำถามเก็บคะแนน)

ใส่ ชื่อ สกุล ทดสอบเก็บคะแนน

คลิกทดสอบที่นี่

 http://goo.gl/forms/Y6Az50hXz5

คลิกดูคะแนน

เว็บไซต์ เซี่ยงไฮ้อิสต์ เผยแพร่ภาพและเรื่องราวของ “หลิว เถิง” สาวจีนวัย 25 ปีที่ถูกยกให้เป็น “ผู้หญิงที่มีความยืดหยุ่นของร่างกายมากที่สุดในจีน” หรือพูดง่ายๆว่า “ผู้หญิงตัวอ่อนที่สุดในจีน” นั่นเอง เธอกำลังโด่งดังในโลกในออนไลน์ทั่วแดนมังกร จากความสามารถพิเศษดัดตัวสารพัดท่าชวนตะลึง และสวยงาม

หลิว เถิง เกิดที่มณฑลอานฮุย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ขึ้นแสดงโชว์ตามเวทีต่างๆ โดยเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ และพออายุ 8 ขวบก็เข้าคอร์สเรียนศิลปะการดัดตัว

หลังจากฝึกฝนทุกวัน นานหลายปี ไปดูภาพกันเลยว่าเธอตัวอ่อนมากแค่ไหน

 

 

 

 

 

 

 

 

จากทักษะร่างกายที่ยืดหยุ่น ทำให้เธอได้ตำแหน่ง”ผู้หญิงตัวอ่อนที่สุดในจีน” รวมทั้งได้ออกรายการโชว์ทางทีวีมากมาย รายการที่ได้รับการพูดถึงและเป็นที่จดจำมากที่สุดคือ “The Impossible Challenge” เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเธอโชว์ทักษะพาตัวเองออกจากกล่องกระจกใสที่ซ้อนกันอยู่ได้อย่างน่าทึ่งปนหวาดเสียว

คลิปจาก CCTV News

และด้วยความสามารถพิเศษชวนตะลึงบวกกับหน้าตัวที่ดูดี ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจชาวโซเชี่ยล โดยเฉพาะบรรดาหนุ่มทั้งหลาย จนถึงขนาดมีแฟนคลับรายหนึ่งขอเธอแต่งงานผ่านเว็บไซต์เวย์ปั๋ว ด้วยข้อความระบุว่า “ได้โปรดแต่งงานกับผมเถอะ หลิว เถิง!”

ไม่แน่ใจว่าติ่งหนุ่มรายนี้จะสมหวังหรือเปล่า?

ที่มา  http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1456755617

วามรู้ทางฟิสิกส์

 

ความยืดหยุ่น

 เป็นสมบัติของวัสดุเมื่อถูกดึง  บีบ  หรือกระแทก  แล้วสามารถคืนสู่สภาพเดิมได้หรือใกล้เคียงสภาพเดิม

  ภาพที่  1     ภาพที่  2  

     วัสดุทีมีสมบัติยืดหยุ่น  คือเส้นยาง  เพราะเมื่อเราดึงเส้นยางแล้วยางจะยืดตัวออกไป ได้ แต่เมื่อปล่อยแรงดึง ปรากฏว่าเส้นยางกลับคืนสภาพเดิม ส่วนเส้นด้ายและ เชือกฟาง  เมื่อออกแรงดึงแล้ว ไม่สามารถยืดตัวออกได้ แสดงว่าไม่มีสมบัติยืดหยุ่นหรือยืดได้น้อยมาก

คลิกอ่านต่อ