คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2015

ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ของ อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา มีคลิปการสอนครบถ้วน

คลิกชมเนื้อหา แบบ PDF

คลิกชมเนื้อหา  PPT

ดูคลิป ควอนตัมเบื้องต้น

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=S6-nI2Cht3M

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=UbY0wgWZc80

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=iQVSsgXu6ks

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 4

https://www.youtube.com/watch?v=SD7WZx5Y_K0

ทฤษฎีควอนตัม ตอนที่ 5

https://www.youtube.com/watch?v=oW8lXSwFfv0

     คลื่นสสารมีสมบัติอย่างไร  สมมติฐานของเดอบรอยห์ ตัวอย่างลวดลายการเลี้ยวเบน  การทดลองของดาวิสสัน และเจอเมอร์   คลื่นและอนุภาค  สมการของชเรอดิงเงอร์  อนุภาคอิสระ  และอื่นๆอีกมากมาย ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา  จำนวน  50  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

คลิป อธิบาย (a+b) ยกกำลังสอง

Thailand Power Quality Solutionsหลายๆคนยังงงในเรื่อง (a+b)² = a² + 2ab +b² ลองชมคลิปแล้วจะหายงงครับ ฟิสิกส์ราชมงคล เห็นว่าน่าสนใจ ลองคลิกชมครับ

Posted by ฟิสิกส์ราชมงคล1 on 15 เมษายน 2015

 

อธิบายเพิ่มเติม
a²  คือ  พื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ a
b²  คือ  พื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ b
ab คือ  พื้นที่ ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า   กว้าง a  ยาว b
a²  +  b² +  2ab   =   พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ a+b

ดูดลูกอม (สมดุลทางฟิสิกส์)

    ใช้หลักการแรงดันอากาศ ดูดลูกอมนำไปวางไว้บนปลายหลอดอีกอันนึง  เป็นเกมที่แสดงความสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยม

คลิกดูผ่าน youtube 

https://youtu.be/mGYEuKkjdxg

วาดภาพจากแป้ง

    อุปกรณ์ประกอบด้วย แป้งสำเร็จรูป  เกลือ  สีผสมอาหาร น้ำ  ผสมและกวนเข้าด้วยกันละเลงบนกระดาษ สวยดี

คลิกดูผ่าน youtube 

https://youtu.be/ONttQueI6vs

 โครมาโตรกราฟฟี (Chromatography)

    ใช้กระดาษป้ายสีจุ่มลงในน้ำ  จะเห็นว่าสีแต่ละสีเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากัน  เกิดการแยกของชั้นสีขึ้น

คลิกดูผ่าน youtube 

https://youtu.be/Vhv3vd2UzDs