คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2014

ตัดขวดด้วยเส้นเชือก

ตัดขวดโดยใช้เชือกชุบไฟแช๊ค เผา และแช่น้ำ คลิกครับ

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/_A_LMuI_az0

ฟองสบู่กับควัน

ทำฟองสบู่ที่มีควันอยู่ข้างใน อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. ขวดขนาดใหญ่ 2.ท่อพลาสติก 3. น้ำยาล้างจานผสมน้ำ 4. น้ำแข็งแห้ง คลิกครับ

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/QX-ESY4fHbg

แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

ทดลองเรื่องแรงสู๋ศูนย์กลาง โดยการเหวี่ยงถังใส่น้ำที่บรรจุน้ำจนเต็ม น้ำไม่ตกลงมา คลิกครับ

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/7NX6V8vECno

ภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำ

เทน้ำร้อนใส่ขวดปากกว้าง ผสมสี รอให้สีกระจายทั่วถึง นำขวดไปใส่ลงในถังน้ำเย็น คลิกครับ

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/JgtPxXIAVCE

ผ้าเปลี่ยนสี

อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. ผ้าสีขาว 2. ผงขมิ้น 3. น้ำยาล้างเล็บ 4. ถ้วยและช้อน ทดลองกันเลย คลิกค่ะ

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/oY6FjsYvb3M

กระดาษทดสอบกรดและเบส

คลิกค่ะ

เราสามารถตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้ด้วย อินดิเคเตอร์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้บอกสมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมี โดยการเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้ สารที่นำมาใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายต่างๆ เรียกว่า ” อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส (acid-base indicator)”

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/Xm6r39U7gn4

ลูกโป่งไม่ธรรมดา

อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. ลูกโป่ง 2.น้ำแข็งแห้ง 3. น้ำ อาศํยหลักการระเหิดของของแข็ง ทำให้ลูกโป่งขยายตัว ในวีดีโอท่านจะได้เห็นการทำจรวดกลักฟิลม์ด้วย คลิกครับ

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/rWzJO5r_50k

ความหนาแน่นต่างกัน

Wine_and_water_swap_places

นำแก้วที่บรรจุของเหลวมีความหนาแน่นต่างกัน วางดังรูป โดยคั่นด้วยกระดาษ คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

ดูผ่าน youtube http://youtu.be/eKxkSqobRZQ