คลังเก็บหมวดหมู่: บทความวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์เบื้องต้น เล่ม 1+ เล่ม 2 (ปรับปรุงใหม่ เม.ย 59) ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

ฟิสิกส์เบื้องต้น  เล่ม 1+ เล่ม 2  (ปรับปรุงใหม่ เม.ย 59)

      เป็นหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย นักเรียนระดับมัธยมก็สามารถอ่านเข้าใจได้

     จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1087356381329180

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book เรื่อง วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรับปรุงใหม่ มี.ค. 59 ของสำนักพิมพ์ OoKBee

 

สำนักพิม์ Image # 2.

 

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ บทที่ 2 งาน-พลังงาน บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า

 

    

คลิกค่ะ  ฟรี 

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book รื่อง วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรับปรุงใหม่ มี.ค. 59  ของสำนักพิมพ์ OoKBee  ถึง  มิถุนายน 59  โดย ท่าน ผศ. สุชาติ สุภาพ มอบให้ท่าน    ฟรี

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1076095289121956

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book คณิตศาสตร์ เล่ม ๓ เรื่องเวกเตอร์ และการนำไปประยุกต์ใช้ ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

web_middle

       เป็นหนังสือที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ เข้ากับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้ทราบว่าคนที่จะเข้าใจธรรมชาติได้ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลายศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย หรือนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องการปรับพื้นทางด้านคณิตศาสตร์

     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1057993204265498

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย

     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1049198088478343

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ภาพลวงตาและสิ่งลวงในชีวิตประจำวัน ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK

        หนังสือนี้จะทำให้ผู้อ่านมีมุมมองเกี่ยวกับสายตาของเราเองเปลี่ยนไป และเข้าใจขีดจำกัดของสายตามากขึ้น นอกจากนั้นยังเข้าใจว่าประสาทสัมผัสอื่นๆก็มีขีดจำกัด ไม่สามารถรับรู้ความจริงได้ทุกอย่าง

โดย ผศ.สุชาติสุภาพ

มอบให้ท่าน ฟรี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

หนังสือ คลิกที่นี่ 

Read Anytime, Anywhere with Free 4DBOOK eReading Apps

คุณสามารถเปิดอ่าน หนังสือเล่มนี้ผ่าน Application 4dbook ได้เท่านั้น

     

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1046726972058788

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็ก ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK

    เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ น่ารู้สำหรับเด็ก จะทำให้เด็กมีวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาตร์ที่กว้างไกล้ขึ้น นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับคุณครูที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์

โดย ผศ.สุชาติสุภาพ

มอบให้ท่าน ฟรี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

หนังสือ คลิกที่นี่ 

Read Anytime, Anywhere with Free 4DBOOK eReading Apps

คุณสามารถเปิดอ่าน หนังสือเล่มนี้ผ่าน Application 4dbook ได้เท่านั้น

     

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1044981472233338

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK

          เป็นหนังสือฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบม.ปลายแล้ว และเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเนื้อหาเหมือนกับฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เพียงแต่ปรับคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อ่านเข้าใจง่าย) ประกอบด้วย 6 บท คือ งาน – พลังงาน/พลังงานศักย์ และกฎการอนุรักษ์พลังงาน / โมเมนตัมและการชน/ การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนที่ถูกตรึง/การกลิ้ง และโมเมนตัมเชิงมุม/ สมดุลสถิตและความยืดหยุ่น

โดย ผศ.สุชาติสุภาพ

มอบให้ท่าน ฟรี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

หนังสือ คลิกที่นี่ 

 

Read Anytime, Anywhere with Free 4DBOOK eReading Apps

คุณสามารถเปิดอ่าน หนังสือเล่มนี้ผ่าน Application 4dbook ได้เท่านั้น

     

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1044126762318809

หมากรุกสมองกล สงครามปัญญาระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ลาภลอย วานิชอังกูร

หมากรุกสมองกล 
สงครามปัญญาระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
ลาภลอย วานิชอังกูร (laploy.com)

หมากรุกเป็นหนึ่งในเกมที่ต้องใช้สติปัญญาและไหวพริบมากที่สุดเกมหนึ่ง มนุษย์ใฝ่ฝันจะสร้างเครื่องจักรกลซึ่งมีเชาว์มากพอที่จะเล่นหมากรุกได้มานานแล้ว ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกประดิษฐ์ขึ้นเสียอีก เมื่อยุคคอมพิวเตอร์มาถึง ความฝันก็กลายเป็นความจริง

บทความนี้จะนำท่านไปพบกับเรื่องราวอันน่าตื่นใจ การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อ ความหลอกลวง ความคดโกง ความโลภ สงคราม ชัยชนะและความพ่ายแพ้ จินตนาการและความเป็นจริง การสร้างสมองกล และหุ่นยนต์หมากรุกที่จะไม่มีใครเอาชนะได้

หมากรุกสากล

หมากรุกสากล หรือ “หมากรุกฝรั่ง” (chess) คล้ายหมากรุกไทย แต่มีตัวหมาก วิธีตั้งกระดาน และวิธีเล่นแตกต่างกันเล็กน้อย กระดานหมากรุกมีช่องสี่เหลี่ยมหกสิบสี่ช่อง ระบายสีขาวสลับดำ ผู้เล่นแบ่งเป็นฝ่ายขาวและฝ่ายดำ แต่ละฝ่ายมีหมากเท่ากัน คือคนละสิบหกตัว ประกอบด้วย คิง หนึ่งตัว (เทียบได้กับขุน) ควีน หนึ่งตัว (เทียบได้กับโคน) รุค สองตัว (เทียบได้กับเม็ด) ไนท์ สองตัว (เทียบได้กับม้า) บิชอป สองตัว (เทียบได้กับเรือ) และ พาวน์ แปดตัว (เทียบได้กับเบี้ย)

จุดประสงค์ของการเล่นคือการทำให้ เชค หรือคิงของฝ่ายตรงกันข้ามจนมุม (หรือรุกฆาต) วิธีเดินหมากบางตัวเหมือนหมากรุกไทย เช่นม้า แต่หมากบางตัวมีวิธีเดินแตกต่างจากหมากรุกไทยมาก เช่น ควีน ที่สามารถเดินได้สุดกระดานทุกทิศ ส่วนยุทธวิธีเดินหมาก ทำได้พลิกแพลงหลากหลายไม่ด้อยกว่าหมากรุกไทย

องค์กรสากลทำหน้าที่จัดการแข่งขัน เพื่อหาผู้มีฝีมือสูงสุด หรือปรมจารย์หมากรุก (เชสมาสเตอร์และแกรนมาสเตอร์) คือ สหพันธ์หมากรุกโลก ปรมาจารย์หมากรุกที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลคือ แกรี คาสปารอฟ ชาวเมืองยูเครน ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย แชมป์โลกคนปัจจุบันคือ อนันต์ วิศวะนันธนา ชาวเมืองมัธดราส (เชนไน) ประเทศอินเดีย ชนะการแข่งอย่างเป็นเอกฉันท์ในการแข่งหมากรุกโลก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550)

 

ตัวหมากของหมากรุกสากล ไล่จากซ้ายไปขวา

คิง ควีน รุค บิชอป ไนท์ และพาวน์

 คลิกอ่านต่อ

ไครโอนิกส์ แช่แข็งมนุษย์รอวันคืนชีพ ปาฏิหาริย์นี้เป็นไปได้จริงหรือ !? (ชมคลิปสยอง)

https://youtu.be/DzrIC-pGgT4

ปลาฟื้นชีวิตจากถูกแช่แข็ง

มีคนเห็นบ่อยๆ อยู่ในเมืองไทย

ไครโอนิกส์ แช่แข็งมนุษย์รอวันคืนชีพ ปาฏิหาริย์นี้เป็นไปได้จริงหรือ !?

การแช่แข็งมนุษย์ หรือไครโอนิกส์ (Cryonics) การแช่แข็งมนุษย์รอวันคืนชีพที่กำลังเป็นประเด็นน่าจับตา เทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์ที่ว่านี้จะมีความเป็นไปได้ไหม แล้วจะเกิดปาฏิหาริย์ชุบชีวิตคนตายได้จริงหรือเปล่า มาดูกัน

จากข่าวคู่สามีภรรยาตัดสินใจแช่แข็งศพลูกสาววัย 2 ขวบเอาไว้เพียงเพราะหวังว่าเทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์จะช่วยให้ลูก­­สาวตัวน้อยของพวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้สังคมเริ่มจับตามองเทคโนโลยีไครโอนิกส์กันมากขึ้น เพราะหากการแช่แข็งมนุษย์ที่ตายไปแล้วเพื่อรอวันให้เทคโนโลยีทา­­งการแพทย์มาคืนชีพให้ศพนั้นเกิดขึ้นได้จริง เชื่อว่ามนุษย์เราคงกลัวความตายน้อยลง และคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยหากคนที่เรารักจะอยู่กับเราไ­­ปได้ตลอดกาล

ทว่าการแช่แข็งมนุษย์หรือไครโอนิกส์ (Cryonics) ในขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน แล้วสามารถช่วยคืนชีพให้คนตายได้จริงหรือไม่ ประเด็นนี้น่าติดตามจนเราต้องนำมาบอกต่อให้ทุกคนได้ทราบไปพร้อม­­กัน

ความเป็นมาของการแช่แข็งมนุษย์

เทคโนโลยีนี้ถือกำเนิดขึ้นด้วยมันสมองของศาสตราจารย์โรเบิร์ต เอ­็ตทิงเกอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ผู้ริเริ่มการทดลองแช่แข็งสเปิร์มของกบ สเปิร์มของวัว และสเปิร์มมนุษย์มาก่อน จากนั้นจึงเริ่มทดลองแช่แข็งตัวอ่อนของหนู แพะ และกระต่ายเพื่อการรักษาเซลล์ในร่างกายจนประสบความสำเร็จมาแล้ว­­

ในที่สุดเขาจึงมีความคิดว่า เทคโนโลยีการแช่แข็งก็น่าจะช่วยรักษาสภาพร่างกายของมนุษย์ที่หม­­ดลมหายใจไปแล้วได้เช่นกัน นี่จึงเป็นที่มาของไครโอนิกส์หรือเทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์เพื่อร­­อวันฟื้นคืนชีพอีกครั้งนั่นเองค่ะ

ไครโอนิกส์ แช่แข็งมนุษย์รอวันคืนชีพ ปาฏิหาริย์นี้เป็นไปได้จริงหรือ !?

แช่แข็งเซลล์ ทำเพื่ออะไร?

แม้จะหมดลมหายใจไปแล้ว แต่หากเซลล์ยังไม่ถูกทำลาย สภาวะนี้ยังไม่เรียกว่าเสียชีวิตได้อย่างเต็มปากมากนัก ดังนั้นจุดประสงค์ของการแช่แข็งมนุษย์จึงทำขึ้นเพื่อรักษาสภาพข­­องเซลล์เพื่อรอวิวัฒนาการการทางการแพทย์ในอนาคตมาต่อลมหายใจให­้­ใหม่ และการแช่แข็งที่ทำกันมาอย่างแพร่หลายทั่วโลกอีกอย่างก็คือ การแช่แข็งสเปิร์มของสิ่งมีชีวิตเอาไว้รอการผสมพันธุ์อีกด้วยค่­­ะ

วิธีการแช่แข็งมนุษย์

เริ่มจากวัสดุและสารเคมีที่จะใช้ในกระบวนการแช่แข็งมนุษย์กันก่­­อน โดยการแช่แข็งมนุษย์นี้จะมีก๊าซไนโตรเจนเหลวเป็นส่วนประกอบสำคั­­ญ ซึ่งภายในถังไนโตรเจนเหลวที่ว่าก็จะมีสารเคมีผสมไกลคอล เช่น เอทิลีนไกลคอล หรือโพรไพลีนไกลคอลหรือไดเมทิลซัลฟอกไซด์ปะปนอยู่ด้วย

ทั้งนี้ก็เพื่อให้สารเคมีทั้งหมดทำหน้าที่ต้านการเยือกแข็งที่อ­­าจเกิดขึ้นกับร่างกายของศพที่นำมาแช่แข็ง เพราะหากความเย็นก่อผลึกน้ำแข็งกับร่างที่แช่ จะไปทำลายเซลล์ในร่างกายให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย โอกาสจะฟื้นคืนชีพให้ศพก็อาจเป็นไปได้ยากมากขึ้น

มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงอยากทราบแล้วสินะคะว่า วิธีการแช่แข็งมนุษย์นั้นเขาทำกันอย่างไร บอกให้รู้กันตรงนี้เลยก็ได้ว่าทันทีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจ ร่างที่กำลังจะกลายเป็นศพโดยสมบูรณ์นั้นจะถูกนำไปแช่ไว้ในถังไน­­โตรเจนเหลว ในลักษณะคว่ำศีรษะลง เพื่อปกป้องศีรษะจากอันตรายในกรณีที่เกิดการรั่ว แล้วก็แช่ร่างมนุษย์เอาไว้อย่างนั้น ให้ความเย็นจากสารเคมีหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายให้คงสภาพการมีช­­ีวิตอยู่ เสมือนสตาร์ฟเซลล์เอาไว้เพื่อรอวันที่เทคโนโลยีทางการแพทย์จะสา­­มารถรักษาอาการป่วยของร่างที่แช่อยู่ได้

ไครโอนิกส์ แช่แข็งมนุษย์รอวันคืนชีพ ปาฏิหาริย์นี้เป็นไปได้จริงหรือ !?

โอกาสชุบชีวิต เป็นไปได้แค่ไหน?

แม้จะมีวิธีรักษาสภาพเซลล์เอาไว้ได้ ทว่าขั้นตอนของการละลายความเย็นภายใต้อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียสนั้นยังคงไร้ความเสถียร เนื่องจากการประเมินเวลาของการละลายร่างที่ถูกแช่ด้วยความเย็นจ­­ัดมาช่วงระยะหนึ่งค่อนข้างมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก และนี่ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การชุบชีวิตมนุษย์ด้วยการแช่แข­­็งยังคงไร้วี่แววประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์ไว้ด้วยว­­่า สิ่งสำคัญคือต้องดูก่อนว่าเซลล์สมองของร่างนั้นยังคงมีชีวิตอยู­­่หรือไม่ เพราะหากแกนสมองได้ตายไปแล้วก็ไม่มีทางใดที่จะชุบชีวิตให้ตื่นข­­ึ้นมาได้อีกครั้งแน่ ๆ

และโดยส่วนมากเทคโนโลยีการแช่แข็งเพื่อดำรงเซลล์เอาไว้ก่อนจะถู­­กนำเข้าสู่กระบวนการกำเนิดชีวิตต่อไปจะใช้กับการแช่แข็งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือเซลล์กลุ่มอ­­ย่างการแช่สเปิร์มแช่แข็งไข่หรือแช่สเปิร์มและไข่ที่มีการผสมแล้วแต่ยังไม่พร้อมนำมาผ่านกระบวนการตั้งครรภ์ ซึ่งก็จะนำมาแช่แข็งเพื่อรอเวลานำไปปฏิสนธิในภายหลังมากกว่า

สรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดก็คือ เทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์เพื่อรอวันฟื้นคืนชีวิตนั้นมีอยู่จริง และมีคนทำมาแล้วด้วยค่ะ แต่ถ้าถามว่าประสบผลสำเร็จหรือยัง ตรงนี้ตอบได้เลยว่ายังไม่มีรายงานจากแหล่งใดให้ได้ฮือฮาเลยว่า การแช่แข็งมนุษย์เป็นแนวทางการช่วยชุบชีวิตคนให้กลับมามีลมหายใ­­จอีกครั้งได้จริง ทว่านี่ก็นับเป็นความหวังทางการแพทย์ที่ยังคงน่าสนใจและเชื่อว่­­าใครหลายคนก็ภาวนาอยากให้ปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นในเร็ววัน