คลังเก็บหมวดหมู่: การทดลองทางวิทยาศาสตร์

คลิปทดลองสุดแปลก! ใช้สารปรอท ทอดไข่ดาว

1

คลิปทดลองสุดแปลก! ใช้สารปรอท ทอดไข่ดาว ห้ามลอกเลียนแบบ  https://youtu.be/uB7gzJnfP4Q