ขวดดูดไข่

Image # 1.

   อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. วดแก้ว 2. ข่ต้ม  3. ม้ขีดไฟ  (การทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศ)  คลิกครับ

Posted: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 20th, 2012 @ 8:10 am
Categories: ไม่มีหมวดหมู่.
Subscribe to the comments feed if you like. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.