การตัดขวดด้วยเชือก

Image # 1.

   อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. วดแก้ว 2. ชือก 3. ้ำเปล่า 4. ้ำมัน  5. ฟแช๊ค  6. น้ำแข็ง  ทดลองกันได้เลย  (การทดลองเกี่ยวกับความร้อน) คลิกครับ

Posted: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 20th, 2012 @ 8:03 am
Categories: ไม่มีหมวดหมู่.
Subscribe to the comments feed if you like. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.