จักรใช้ด้ายสองเส้นเย็บได้อย่างไร

จากหนังสือ รู้รอบตอบได้ รีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.