ภาพและบรรยากาศการดูสุริยุปราคา ที่เมืองกาวาคูจิ จ.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น


 

A picture of the eclipse 2012 from the nasa.

Comments are closed.