เกมทางฟิสิกส์ Assembler 3 วางวัตถุให้ตรงกรอบสีเขียว

 

 

วางกล่องหรือวัตถุให้ตรงกรอบสีเขียว จึงจะผ่านเป็นเล่นระดับต่อไปได้

คลิกค่ะ

Arrange objects and match green shapes with the colored outlines

in another installment of Assembler. Includes a level editor.

นำมาจาก http://www.physicsgames.net/game/Assembler_3.html

 

 

Comments are closed.