การไหลของมวลน้ำ


การไหลตัวของน้ำในแม่น้ำมีลักษณะเหมือนกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
เราเรียกแต่ละลูกของคลื่นว่ามวลน้ำ


การไหลของน้ำจากเหนือลงมาทางใต้ที่ต่ำกว่า มีลักษณะการไหลเหมือนคลื่น


ถ้ามวลน้ำก้อนใหญ่ผ่านไปทางจังหวัดใด จังหวัดนั้นก็จะเกิดน้ำท่วม เป็นต้น

แม่น้ำ


สนใจเรื่องน้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คลิกอ่านต่อครับ

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเรดาร์แซท-2 ที่บันทึกเมื่อวันที่ 20
ต.ค.53 แสดงพื้นที่น้ำท่วมในบางส่วนของ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ สุรินทร์และอุบลราชธานี (สทอภ.)

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเรดาร์แซท-2 ที่บันทึกเมื่อวันที่ 9
ต.ค.53 แสดงพื้นที่น้ำท่วมในบางส่วนของ จ.นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
ราชบุรี และสมุทรสาคร (สทอภ.)

This image provided by NASA shows the flooded Mississippi river at Memphis Tenn., taken by astronaut Paolo Nespoli from the International Space Station, Tuesday May 17, 2011. (AP Photo/NASA - Paolo Nespoli)

This image provided by NASA shows the   flooded Mississippi river at Memphis Tenn., taken by astronaut   Paolo Nespoli from  the International Space Station, Tuesday May   17, 2011. (AP Photo/NASA – Paolo Nespoli)


ภาพน้ำท่วมมองจากอวกาศ
จะเห็นน้ำเอ่อท่วมข้างๆแม่น้ำ


มวลน้ำก้อนใญ่ไหลผ่านภาคกลางของประเทศไทยในปี 2554

คลื่นคืออะไร

คลื่นที่เกิดจากคนเกาะกันและลุกขึ้นลง

คลื่นจากการกระเพื่อม

คลื่นที่วิ่งอยู่ในเส้นเชือกคลิกอ่านต่อค่ะ

Comments are closed.