เกมเล่นทางฟิสิกส์ ทุบหัวอัศวิน Sieged

Drop crates and other objects from the top of the screen to
knock out the knights below in this medieval-themed physics puzzler.

ปล่อยกล่อง หรือวัตถุอื่นๆ จากด้านบน
ลงบนตัวของอัศวินที่อยู่ด้านล่าง ท่ามกลางการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ·

Comments are closed.