เกมเล่นทางฟิสิกส์ เวลาของม้าลาย Safari Time

Help the zebra pass from one side of the screen to the other by solving physics puzzles as quickly as possible.

ช่วยนำม้าลาย จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
มีข้อแม้ว่าต้องแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ·

Comments are closed.