เกมเล่นทางฟิสิกส์ ยิงลูกโป่งสีแดง Red Boom

 

Shoot cannonballs as you try to pop all of the red balloons in
the paper world. Don’t let the balloons float off the screen!

ยิงลูกโป่งสีแดงให้แตก แต่อย่าให้ลูกโป่งลอยออกนอกจอเด็ดขาด  ·

Comments are closed.