เกมเล่นทางฟิสิกส์ ขนส่งทางอากาศ Air Transporter

Take control of a helicopter and move objects as you try to put out fires,  construct buildings and complete other tasks.

ควบคุมเฮลิคอปเตอร์ เคลื่อนย้ายวัตถุ
ให้ตรงกับภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ·

Comments are closed.